Khách sạn

[Thơ Nguyễn] Thử Thách 24h Sống Trong Khách Sạn Con Nhộng P2

Thơ Nguyễn: thơ nguyễn, thử thách, 24 giờ, khách sạn, sống trong, con nhộng, capsule, phòng, thử thách 24h, tiểu bảo bảo

Các em hãy cùng đón xem chị và anh TBB thúi có vượt qua nổi 24h ở Khách sạn con nhộng này không nhé. Chúc các em xem video vui vẻ!Credit: Greenscreens by JanTube EditingMusic: Epidemic, Audio Jungle, Hooksound


Hello các em!Trong video trước, các em đã thấy được anh TBB thúi chuẩn bị chơi gian đúng không? Và điều đó sẽ được giải đáp trong video này. Tiếc là lúc đó chị không phát hiện được nên TBB thúi đã chơi gian trót lọt. Các em hãy cùng đón xem chị và anh TBB thúi có vượt qua nổi 24h ở Khách sạn con nhộng này không nhé. Chúc các em xem video vui vẻ!Credit: Greenscreens by JanTube EditingMusic: Epidemic, Audio Jungle, Hooksound
Nguồn: Thử Thách 24h Sống Trong Khách Sạn Con Nhộng P2