Dụng cụ chăm sóc sức khỏe-chăm sóc móng tay=70.000 đồng