Phấn trang điểm, son môi, kem trang điểm p1=110.000 đồng