Hướng Dẫn Đối Tác

Những Thông Tin Quan Trọng

  1. Tiêu để sản phẩm Viết chữ thường, được phép viết hoa chữ cài đầu tiên ( VD: Sản Phẩm, )
  2. Hình ảnh sản phẩm là hình chụp tự nhiên sản phẩm  ( không thêm chữ, logo công ty vào hình)
  3. Nội dung mô tả sản phẩm càng rõ ràng về chức năng và công dụng sản phẩm càng tốt, phục vụ mục tiêu thuyết phục khách hàng ngay.
  4. Thêm nhiều từ khóa có liên quan sản phẩm vào.
  5. Xem thêm https://m.nhonmy.com/viet-bai-chuan-seo.nmc

Hướng dẫn Đăng Nhập

Hướng dẫn nhà cung cấp đăng sản phẩm lên website

 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG ẢNH VÀO SẢN PHẨM

 

[Thêm số điện thoại] hướng dẫn bổ sung số điện thoại sau khi tạo tài khoản


 

Hướng dẫn người cung ứng thay đổi thông tin tài khoản